Nowy konkurs na logo Samorz±du Uczniowskiego ZS Przecław 1.12-31.12.2016
Uwaga! zmiana regulaminu


Ordynacja wyborcza SU


KONKURS "I zaczęła się niepodległo¶ć..."
Wyniki konkursu Audycja


Nowe akcje Szkolnego Koła Caritas
Marzycielska Poczta Wylosuj Anioła


Wycieczka - BERLIN - TROPIKALNA WYSPA


Nowy konkurs (15.10 - 15.12)


Informacja dla rodziców - Ogólne warunki ubezpieczenia.


E-podręczniki

Informacja dla rodziców, których dzieci spełniaj± obowi±zek szkolny za granic±

Informacja dla rodziców

W razie trudno¶ci z dostępem do dziennika elektronicznego proszę o kontakt na adres admin@zsprzeclaw.nazwa.pl
lub telefonicznie 175813230 w godzinach pracy administratora.
Proszę obejrzeć instrukcję logowania.


Informacje bież±ce   Skrzynka pytań i odpowiedzi  Wszyscy powinni znać i przestrzegać


Do poprawnego wy¶wietlania dokumentów PDF - programu Adobe Reader.