Jednodniowy strajk protestacyjny


Informacja dotycz±c organizacji dojazdów w czasie REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH


Wnioski o dożywianie dzieci.


Nowe konkursy - Poezja S. Harli


Wycieczka - BERLIN - TROPIKALNA WYSPA


Informacja dla rodziców - Ogólne warunki ubezpieczenia.


E-podręczniki

Informacja dla rodziców, których dzieci spełniaj± obowi±zek szkolny za granic±

Informacja dla rodziców

W razie trudno¶ci z dostępem do dziennika elektronicznego proszę o kontakt na adres admin@zsprzeclaw.nazwa.pl
lub telefonicznie 175813230 w godzinach pracy administratora.
Proszę obejrzeć instrukcję logowania.


Informacje bież±ce   Skrzynka pytań i odpowiedzi  Wszyscy powinni znać i przestrzegać


Do poprawnego wy¶wietlania dokumentów PDF - programu Adobe Reader.