Rekolekcje

Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej „GIMTECH”

Modyfikacja planu lekcji (naci¶nij F5) data publikacji 08.02.2016


Konkursu Piosenki Europejskiej

E-podręczniki

Wycieczka - PRAGA i MORAWSKI KRAS

Informacja dla rodziców, których dzieci spełniaj± obowi±zek szkolny za granic±

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2015/16.

Informacja dla rodziców

W razie trudno¶ci z dostępem do dziennika elektronicznego proszę o kontakt na adres admin@zsprzeclaw.nazwa.pl
lub telefonicznie 175813230 w godzinach pracy administratora.
Proszę obejrzeć instrukcję logowania.


Informacje bież±ce   Skrzynka pytań i odpowiedzi  Wszyscy powinni znać i przestrzegać


Do poprawnego wy¶wietlania dokumentów PDF - programu Adobe Reader.